Svenska Marathonsällskapet

Svenska Marathonsällskapet

Sällskapet har till syfte: Att utgöra en kamratsammanslutning av långdistanslöpare och intresserade i syfte att bredda intresset för långdistanslöpning i allmänhet och maraton- och ultralöpning i synnerhet. Så inleds sällskapets syfte och ett sällskap som jag varit medlem i sen 1992. Sen 2010 är jag ordförande och det är en stor ära.